De 33 hieronder gepubliceerde gedragscodes vallen niet altijd gemakkelijk te realiseren. Maar waar een wil is, is een weg. We helpen elkaar om gezamenlijk achter deze fairplay-punten te staan. 

 

ALGEMENE GEDRAGSCODE

 1. Iedereen is op de hoogte van de gedragscodes die gelden binnen Volleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutem: zowel de algemene code, de wedstrijds- als de trainingscode.

 2. Wij treden naar buiten als één team. Elke activiteit (training, wedstrijd, besprekingen, Jartazifeesten) wordt stipt bijgewoond.

 3. Binnen onze sporthal gedragen wij ons steeds sportief en houden wij rekening met de specifieke regelingen.

 4. Ook tijdens de volleybalactiviteiten buiten Denderhoutem zullen wij ons gedragen zoals het hoort en conform de regels van het spel.

 5. Onenigheid tussen twee of meerdere spelers of conflicten met trainers moeten onmiddellijk uitgepraat worden, liefst in de buurt van de sportlijnen, en zeker niet binnen het cafetaria. Het kan nooit de bedoeling zijn ernstige meningsverschillen in het café rond te strooien.

 6. Iedereen is verantwoordelijk voor het materiaal van Volleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutem. Het is ten slotte gerief van ons allemaal.

 7. Mogelijke afzeggingen voor wedstrijden, trainingen, vergaderingen, … worden steeds zo snel mogelijk verwittigd. Dit kan telefonisch of via e-mail. Dit gebeurt rechtstreeks naar de betrokken verantwoordelijke (niet via-via).

 8. Positieve inzet en bereidheid tot samenspel is een must bij Volleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutem.

 9. We zijn steeds sportief voor vriend en tegenstander.

 10. De technische commissie waakt over de kwaliteit van de opleiding. We dulden geen enkele negatieve reactie tegenover een trainer/coach. De trainers en coaches die wij aanstellen, handelen volgens de opleidingsvisie van de club. Indien er toch vragen of opmerkingen zijn over de (sociale, technische, tactische…) handelingswijze van een trainer/coach richt u zich steeds eerst tot de trainer en pas nadien (indien nog nodig) tot de sportieve cel.

TRAININGSCODE

 1. Trainingen starten en eindigen stipt. Wees op tijd! Wij begeven ons naar ons terrein voor het uitvoeren van onze sport. Vooraf gebruik maken van de toestellen rond het terrein is verboden.

 2. De trainers kunnen maar verantwoordelijk gesteld worden voor de goede gang van zaken tijdens de training.

 3. Alle spelers helpen mee bij het klaarzetten en het wegbergen van het materiaal.

 4. Als de trainer je iets zegt, kijk hem dan aan en luister aandachtig.

 5. Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.

 6. Trainingen worden niet gestoord. Kijklustigen en geïnteresseerden kunnen achter de velden tegen de zijwanden van de sporthal de training volgen. Zij hebben geen enkel contact met de spelers.

 7. Taping en medische verzorging gebeurt vooraf. De trainer wordt ook vooraf over eventuele kwetsuren ingelicht.

 8. Je doet gepaste sportkledij aan. Sieraden, armbanden, kettinkjes en ringen blijven in de kleedkamer.

 9. Verloren ballen worden onmiddellijk binnen het trainingsveld gehaald.

 10. Negatieve emotionele reacties zullen niet toegelaten worden.

 11. Na iedere training is het verplicht te douchen.

 12. Betreden van de sportvloer enkel met aangepaste sportschoenen , niet met de schoenen van buiten.

WEDSTRIJDCODE

 1. Bij de thuiswedstrijden is iedereen minimum een half uur vóór de wedstrijd aanwezig.

 2. Er wordt door niemand kritiek gegeven op eigen ploegmaten, trainer, tegenspelers, scheidsrechter of andere officiëlen.

 3. Alleen de kapitein mag de officiëlen spreken. Hij/zij doet dit op een beleefde manier.

 4. Op de bank verwachten wij blijvende concentratie voor de wedstrijd. Moedig je ploegmaten aan.

 5. Op de bank sta je steeds klaar om in te springen.

 6. Bij een time-out verzamelt iedereen rond de coach en de ploegmaten op de bank geven het water aan.

 7. Na elke wedstrijd zal iedereen de tegenstrever en de scheidsrechter de hand drukken.

 8. Zorg steeds voor een extra paar veters in je sporttas.

 9. Eigen specifiek verzorgingsmateriaal (zoals tape) zoeken wij niet in de Jartazi-EHBO-kist, maar hebben we zelf mee.

 10. En weet! .. als je verloren hebt, is het niet altijd de schuld van de scheidsrechter of de trainer-coach.

 11. Weet ook dat je een match nooit alleen wint, maar ook nooit alleen verliest.